2020-02-19

Instrukcja korzystania z BIP

„Instrukcja"


Informacje ogólne
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Na stronach BIP można znaleźć aktualne informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w urzędzie i jednostkach podległych. Na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Galerii Sztuki Współczesnej BWA można dostać się:
- w sposób bezpośredni http://bip.katowice.eu/jednostki/BWA
- w sposób pośredni: poprzez odnośnik do strony Biuletynu Informacji Publicznej Galerii BWA znajdujący się na stronie: http://www.bwa.katowice.pl

Jak korzystać ze strony BIP Galerii Sztuki Współczesnej BWA
Główna strona biuletynu składa się z nagłówka, menu po lewej stronie i okna wyszukiwarki po prawej stronie. W centrum ekranu okna głównego znajdują się ogólne informacje dotyczące Galerii BWA:
- dane adresowe,
- adres skrytki na platformie ePUAP: /bwa-katowice/skrytka ESP,
- odnośnik do Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP,
- NIP, REGON, numer RIK,
- godziny otwarcia Galerii BWA.

Menu główne serwisu jest podzielone tematycznie. Aktualnie wybrana opcja jest zaznaczona graficznie (zmieniony kolor). Poruszanie się po menu odbywa się poprzez naciśnięcie wybranej opcji lewym klawiszem myszy. Menu jest zawsze widoczne bez względu na rodzaj strony aktualnie przeglądanej w Biuletynie Informacji Publicznej.
Kolejne wywołanie odnośników (ang. link) z menu przedmiotowego powoduje zmiany w głównej części strony tj. w oknie głównym.

Menu przedmiotowe podzielone zostało na części:
po lewej stronie:
- Status prawny,
- Statut BWA
- Regulaminy,
- Struktura,
- Skład osobowy,
- Budżet,
- Majątek,
- Przetargi,
- Informacje o rejestrach,
- Sposób przyjmowania spraw,
- Informacje nieudostępnione,
- Kontrole,
- Oferty pracy,
- Galeria BWA Katowice (odnośnik do http://www.bwa.katowice.pl/).

W stopce strony głównej znajdują się od lewej:
- logo Miasta Katowice,
- redaktor Biuletynu, numer telefonu, adres e-mail,
- adres Redakcji,
- link do Głównego BIP.

Jeżeli nie ma w serwisie informacji której szukasz, prosimy o kontakt osobisty w sekretariacie Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach lub napisanie na adres e-mail: sekretariat@bwa.katowice.pl

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się