2020-02-18

Pracownicy Galerii Sztuki Współczesnej BWA

Dyrektor:

Marek Kuś

kus@bwa.katowice.pl

tel. +48 (32) 259 90 40 wewn.12


Specjalista ds. Kadr i Sekretariatu:

Edyta Śmiłowska

sekretariat@bwa.katowice.pl

tel. +48 (32) 259 90 40 wewn.11


Dział Administracji:

Kierownik Działu - Tomasz Dąbrowski

administracja@bwa.katowice.pl

tel. +48 (32) 259 90 40 wewn.19

 

Jarosław Jakubczyk

Robert Syrek

tel. +48 (32) 259 90 40 wewn.18


Dział Programowy:

Kierownik Działu - Marta Lisok
projekty@bwa.katowice.pl
tel. +48 (32) 259 90 40 wewn.16

 

Organizacja wystaw - Barbara Lubowiecka

wystawy@bwa.katowice.pl

tel. +48 (32) 259 90 40 wewn.13

 

Promocja, prasa - Katarzyna Szymańska-Marzec
promocja@bwa.katowice.pl

tel. +48 (32) 259 90 40 wewn.13

 

Edukacja - Aneta Zasucha

edukacja@bwa.katowice.pl

tel. +48 (32) 259 90 40 wewn.13

 

Claudia Spałek
tel.+48 (32) 259 90 40 wewn. 17


Dział Wydawnictw:

Kierownik Działu - Katarzyna Goczoł
Magdalena Niglus
wydawnictwa@bwa.katowice.pl

tel. +48 (32) 259 90 40 wewn.15


Dział Finansowo - Księgowy:

Główna księgowa - Mariola Skorupska

mariola@bwa.katowice.pl

tel. +48 (32) 259 90 40 wewn.22

 

Marianna Boś
marianna.bos@bwa.katowice.pl

 

Wiesława Dębska
Katarzyna Golda-Liniewiecka
ksiegowosc@bwa.katowice.pl

tel. +48 (32) 259 90 40 wewn. 21


Księgarnia - Małgorzata Ługiewicz

ksiegarnia@bwa.katowice.pl

tel. +48 (32) 259 90 40 wewn.17

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się